Jak to vše začalo?

Příběh od roku 1886

pecet

Za limonádami Koli, jak je znáte, stojí čtyři generace jedné rodiny a více než 100 let poctivé práce.

pecet

Cesta od původní sodové vody z konce 19. století k nabídce 14 druhů limonád, které si můžete vychutnat dnes, byla dlouhá a plná překážek. Začtěte se do nejdůležitějších milníků a seznamte se s těmi, kteří byli u toho.

1886

Továrna v Zahradní ulici

Bývalý závod bratří Fischerů na výrobu řepkového oleje kupují v roce 1886 Josef Kocvera a Josefína Růžičková. Továrnu přestavují na výrobnu sodové vody a historie oblíbených nápojů z Kolína začíná. V roce 1897 přebírá firmu František Růžička, kterému Okresní hejtmanství v Kolíně schválilo používání vody z nového kolínského vodovodu k výrobě vody sodové.

1912

První generace Vavruškových přichází

V roce 1912 kupuje od Františka Růžičky dům i s právem na výrobu sodové vody Otakar Vavruška. Od této chvíle je historie firmy spojena s rodinou Vavruškových. Během nelehkého období 1. světové války, kdy byl Otakar Vavruška na frontě, vedla podnik úspěšně jeho manželka Anna Vavrušková. V následujících letech firma vzkvétá a rozšiřuje sortiment o výrobu limonád, lihovin, octa a prodej vína.

1941

Podniku se ujímá JUDr. Vladimír Vavruška

JUDr. Vladimír Vavruška zavádí velkoobchod, zároveň ho čeká nelehký úkol provést firmu zbývajícími roky 2. světové války. Během ní, ale i v poválečném období bojuje s úřady. Po válce přichází únor 1948 a z rozhodnutí tehdejšího Československého průmyslu lihovarského a drožďářského v Praze je firma přičleněna k národnímu podniku Kolínské závody lihovarské a drožďářské.

Následuje dlouhé období, kdy se již vyrábějí pouze nealkoholické nápoje a velkoobchod neexistuje.

Hospodaří zde například Kolínské závody lihovarské a drožďářské, Středočeské lihovary a drožďárny, Středočeské pivovary Velké Popovice–závod Kolín a nakonec Středočeské pivovary – závod Kutná Hora.

1991

Zpátky v rukou rodiny

28. listopadu 1991 se sodovkárna vrací původnímu majiteli JUDr. Vladimíru Vavruškovi, ale bohužel ve velmi špatném stavu. Restituční zákony se vztahují jen na budovy a zastaralou technologii výroby. Obaly a zásoby se musí odkoupit. V červnu 1992 se podniku ujímá jeho syn Ing. Pavel Vavruška a postupně se pouští do rekonstrukce budov a modernizace výroby.

Ing. Pavel Vavruška obnovuje velkoobchod, zavádí vlastní rozvoz zboží a také vlastní sirupárnu. Díky ní jsou všechny sirupy pro výrobu nápojů připravovány dle vlastních rodinných receptur. Nabídku rozšiřuje o nápoje v PET lahvích a o nové příchutě. A název Koli, Kolínské limonády? Ten vznikl díky soutěži a používá se od roku 1995.

2017

Tradice

Koli je od samého počátku rodinnou firmou v pravém slova smyslu a v této tradici pokračuje i dnes. Již čtvrtou generaci rodiny Vavruškových začíná zastupovat Ing. Pavel Vavruška ml., který se stará o obchod a marketing.


Inovace stále pokračují. Koli má své vlastní vratné lahve, nové etikety a zákazníkům nabízí kompletní marketingovou podporu. Nabídku v poslední době rozšířil Bílý hrozen nebo třeba novinka letošního léta Bezinka. Z regionální sodovkárny je dnes firma, která má své pevné místo mezi předními tuzemskými výrobci nealkoholických nápojů. S logem Koli se můžete setkat po celé České republice.

2022

Současnost

Výstavba nového distribučního skladu v průmyslové zóně Kolín Ovčáry.